E-włączenie Seniorów

Loading color scheme

E-włączenie Seniorów

E-włączenie Seniorów to projekt realizowany przez Fundację Mapa Pasji. Babiogórskie Centrum Kultury zgłosiło się do udziału w projekcie i znaleźliśmy się wśród szczęśliwej 12 gmin uczestniczących w działaniach projektowych.

W ramach projektu „E-włączenie seniorów” Fundacja Mapa Pasji zapewnia edukację cyfrową seniorom (po 3 szkolenia na tabletach i smartfonach, z naciskiem na narzędzia komunikacji i korzystanie z e-usług). W 6 gminach zostanie wypracowany i wdrożony program cyfrowego wolontariatu senioralnego adresowanego do seniorów/ek. W kolejnych 6 gminach seniorzy/ki i instytucje wypracują gminne programy dostosowania usług publicznych do potrzeb osób starszych, wśród których znalazła się nasza gmina.

Wszyscy uczestnicy/czki zrealizują własne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. W ramach Akademii Aktywnego Seniora zostanie wyszkolonych 20 rzeczników senioralnych. Z naszej społeczności na Rzeczników Seniorów szkolą się dwie niezwykle odważne kobiety: Krystyna Szczurek oraz Lucja Baraniec.  Seniorzy  uczestniczą w webinarach, podczas których poruszane są różne tematy – od pomocy prawnej, wystąpień publicznych po higienę, zdrowie czy modę.  W ramach zadania powstanie także film a projekt zakończy odbędzie się ogólnopolska konferencja.

Więcej o projekcie na stronie https://www.mapapasji.pl/index.php/co-robimy/projekty/item/e-wlaczenie-seniorow

GALERIA