Loading color scheme

KONKURS „Mama mnie nauczyła... Tata mnie nauczył...”

Każdy człowiek, bez względu na wiek, nauczył się codziennego życia od Mamy, Taty, Babci, Dziadka lub kogoś, dla kogo był ważny i był przez niego kochany. Głównym celem konkursu jest ukazanie tych osób w życiu każdego człowieka, ich zaangażowania w kształtowanie młodego pokolenia

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną, literacką lub filmową zgodnie z tematem konkursu.

  • Kategoria literacka

Na konkurs można zgłaszać utwory dotyczące tematu, czyli co zawdzięczamy rodzicom, opiekunom. Można zredagować tekst prozatorski (opowiadanie, nowelę, szkic, esej lub utwór poetycki.

Każdy uczestnik może zgłosić 1 tekst w postaci wydruku komputerowego i wersji elektronicznej. Teksty prozatorskie nie mogą być dłuższe niż 3 strony A4 (czcionka 12 Times New Roman, interlinia maksymalna wielkość 1,5 ).

  • Kategoria plastyczna

Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane dowolną techniką (rysunek, grafika, kolaż itp.). Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę plastyczną w formacie A4 lub A3.

 Kategoria filmowa

Na konkurs można zgłaszać filmy nagrane kamerą lub telefonem komórkowym. Każdy uczestnik może zgłosić 1 film.

 

Regulamin